CONTINUED AGM - JUNE 20

Published on 21 May 2019


RIDERCAM ANNUAL GENERAL MEETING 2019
– CONTINUED MEETING ON JUNE 20

On today’s annual general meeting (MINUTES) it was decided to continue the meeting on June 20 as the company could not present a comprehensive Annual Report for 2018. The reason being administrative delays in the German subsidiary Ridercam UG. Notice to Kallelse_Notice_June20

ALEXANDER LINDGREN – NEW DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE BOARD

One of the points that was decided on today’s Annual General Meeting was the appointment of Alexander Lindgren to the board of Ridercam AB.

Alexander Lindgren comes from a family who for the most part lies behind the emergence and development of the modern amusement park industry in northern Europe. As an eight-year-old, Alexander stepped into the family business and started an internal training program at Gröna Lund in Stockholm. In 1984, he joined the management team as an assistant to the CEO. In 1992 Alexander took the role of operational manager for external events and became a member of the board.

After the Lindgren family sold their amusement parks in 2006, Alexander has held a number of different board assignments in the restaurant and entertainment industry, and most recently a CEO assignment in a start-up company, Sk8 Europe AB, which develops and markets accessories for skateboards.

”We welcome Alexander to the board and look forward to bringing his significant Theme Park industry expertise to bear for Ridercam” Dominic Berger | CEO

IPO ON HOLD BUT VERY MUCH ALIVE

The postponement of the planned IPO was among other reasons due to the appointment of Alexander Lindgren. The management and the board are actively exploring listing options on European trading venues.

Stockholm May 2019
The Board

RIDERCAM AB FORTSATT ÅRSSTÄMMA
– 20 juni 2019

Under årets bolagsstämma beslöts (MÖTESPROTOKOLL) att kalla till fortsatt bolagsstämma torsdagen den 20 juni då bolaget inte kunde framställa en komplett årsredovisning för 2018. Förseningen av årets bokslut beror på administrativa orsaker hos dotterbolaget Ridercam UG. Kallelse_Notice_June20

ALEXANDER LINDGREN – NY ORDFÖRANDE I STYRELSEN FÖR RIDERCAM AB

Ett av besluten som togs på bolagsstämman var valet av Alexander Lindgren till ny ledamot av styrelsen i Ridercam AB.

Alexander Lindgren kommer från en släkt som till stor del ligger bakom uppkomsten och utveckling av den moderna nöjesparken i norra Europa. Redan som åttaåring klev Alexander in i driften och påbörjade ett internt utbildningsprogram på Gröna Lund i Stockholm. 1984 blev han en del av ledningsgruppen som VD-assistent för att 1992 ta rollen som operativ chef för externa event samt ledamot i styrelsen. Alexander har under sin karriär löpande fyllt på med externa utbildningar bl.a. på Cornell University och kurser i regi av IAAPA.

Efter att familjen Lindgren sålde sina Nöjesparker 2006 har Alexander haft ett antal olika styrelseuppdrag i restaurang- och nöjesindustrin samt senast ett VD-uppdrag i ett start-up bolag, Sk8 Europe AB som utvecklar och marknadsför tillbehör för skateboards.

”We welcome Alexander to the board and look forward to bringing his significant Theme Park industry expertise to bear for Ridercam” Dominic Berger | CEO

IPO I VÄNTLÄGE MEN FULL AKTIVITET RÅDER

Den uppskjutna noteringen beror bl.a. på förändringar i bolagets styrelse och valet av Alexander Lindgren. Bolagets ledning och styrelse är i full färd med att utvärdera olika handelsplatser i Europa.

The postponement of the planned IPO was among other reasons due to the appointment of Alexander Lindgren. The management and the board are actively exploring listing options on European trading venues.

Stockholm maj 2019
Board of Directors

en_GBEnglish
sv_SESwedish en_GBEnglish