Ansökningsprocessen närmar sig slutförandet

Published on 12 Oct 2018


Kära Medlemmar och Ridercam Aktieägare

Som tidigare kommunicerats har det svenska Ridercam-teamet haft svårt att arbeta med alla administrativa sysslor som ingår i ansökan om att lista på Nasdaq First North i Stockholm (NFN).

I veckan slutfördes slutförandeskapsprocessen slutligen och pappersarbetet skickas nu till de svenska myndigheterna. Snart kommer alla aktieägare i Ridercam Systems Ltd att få lika stora aktier i Ridercam AB vilket är den andel som kommer att lista. Även denna vecka godkändes företaget och kopplades till Euroclear vilket är en annan förutsättning för notering på NFN.

Pågår fortfarande den lagliga Due Diligence som utförs av våra svenska advokater på DLA Piper och konsolidering av historiska finanser (med våra vänner i Grant Thornton) att inkluderas i huvudnoteringsdokumentet – BOLAGSBESKRIVNING (företagsbeskrivning) – genom vilken nya och potentiella aktieägare kommer att presenteras för Ridercam, dess historia och framtida möjligheter.

Och till sist översätts allt material till den digitala världen som lanseras på den nya och Investor Relations vänliga hemsidan. Om allt går enligt planen kommer vår nya sida att leva nästa vecka.

Håll dig uppdaterad för mor information. I avvaktan på ett slutligt planeringsmöte den här veckan avser vi att meddela vår sista måldag till listan.

appliation
sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish