Tillbaka till Investor Relations

Bolagsstyrning


Ridercam AB (publ) (“Ridercam”) är ett svenskt aktiebolag som bildades i januari 2018 och planerar en listning på en publik handelsplats under 2019

Bolagsordning

Bolagsstyrning & Policies

Riskfaktorer

All information som beskrivs på denna hemsida bör noggrant övervägas och i synnerhet de risker som beskrivs nedan. Om någon av följande risker faktiskt uppstår, kan koncernens verksamhet, finansiella ställning, utsikter och aktiekurs påverkas väsentligt till nackdel för bolaget, koncernen och aktieägarna och du kan förlora hela eller en del av din investering. Samtliga risker som styrelseledamöterna är medvetna om vid tidpunkten för framtagandet av detta avsnitt och som de anser vara väsentliga anges här nedan. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för styrelseledamöterna eller som styrelseledamöterna för närvarande anser sakna relevans, kan emellertid också få en väsentlig inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. Eventuella investeringar i aktier är föremål för ett antal risker. Därför bör potentiella investerare noggrant överväga all information i detta dokument och särskilt de riskfaktorer som beskrivs nedan innan de fattar något investeringsbeslut. Några av följande faktorer hänför sig huvudsakligen till koncernens verksamhet och den sektor där verksamheten bedrivs. Övriga faktorer hänför sig huvudsakligen till investering i aktier. Aktieägare och potentiella investerare bör läsa detta avsnitt i samband med hela dokumentet.

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish