Tillbaka till Investor Relations

Finansiell Kalender


Ordinarie Bolagstämma och fastställande av Årsredovisning 2018 | 15 maj 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2019 | 23 maj 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 | 21 augusti 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 september | 20 november 2019

Bokslutskommuniké 2019 | 27 februari 2020

Finansiella Rapporter


Ridercam 2019 Signed Accounts (Coming Soon)

Ridercam 2018 Signed Accounts

Ridercam 2017 Signed Accounts

Ridercam 2016 Signed Accounts

Ridercam 2015 Signed Accounts

Delårsrapport_RidercamAB_1JAN-30SEPT-2018

InterimReport_RidercamSystems_1JAN-30SEPT-2018

Fortsatt Årsstämma Ridercam -Continued AGM 2019 Årsstämma Ridercam – AGM 2019

Årsstämma Ridercam – AGM 2019

Årsredovinsing Ridercam AB 2019 – Annual Report 2019

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish