Ridercam AB Kvartalsrapport Jan-Sept 2018

Published on 15 Feb 2019


Stockholm 2019-02-15

Finansiell ställning Ridercam AB 2018-09-30

Eftersom Bolaget är bildat under perioden finns inga jämförelsetal.

Totala tillgångar
Per den 30 september 2018 uppgick Bolagets totala tillgångar till 28 443 kSEK varav 28 443 kSEK utgjorde omsättningstillgångar samt likvida medel.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar bestod per den 30 september 2018 huvudsakligen av tecknat ej inbetalt kapital på Ridercam om 26 388 kSEK, samt likvida medel om 121 kSEK.

Eget kapital
Eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till 25 549 kSEK.

Totala skulder
Bolagets totala skulder uppgick per den 30 september 2018 till 3 933 kSEK varav 3 933 kSEK var kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna bestod per den 30 september 2018 till huvudsak av räntebärande kortfristiga skulder om 3 671 kSEK samt leverantörsskulder om 262 kSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet för perioden uppgick till 122 kSEK.

 

Kvartalsrapport Ridercam Systems Ltd Jan-September 2018

Koncernens driftsbolag Ridercam Systems Ltd bildades 12 januari 2011 registrerat i England och Wales och ägs till 100% av Ridercam AB

Finansiell ställning Ridercam Systems 2018-09-30

Totala tillgångar
Per den 30 september 2018 uppgick Bolagets totala tillgångar till GBP 890,983 (2017: 560,122), varav GBP 79,571 (2017: GBP 24,283) utgjorde omsättningstillgångar samt likvida medel.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar bestod per den 30 september 2018 till GBP 76,940 (2017: GBP 23,011) bestod huvudsakligen av förbetalda konsultavgifter och momsersättning på grund av bolaget och likvida medel för GBP -787 (2017: GBP 1,119).
Eget kapital
Eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till GBP 389,488 (2017: GBP 141,356).

Totala skulder
Bolagets totala skulder uppgick per den 30 september 2018 till GBP 501,247 (2017: GBP 418,543), varav GBP 421,951 (2017: GBP 388,543) var kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna bestod per den 30 september 2018 till huvudsak av räntebärande kortfristiga skulder GBP 287,498 (2017: GBP 285,036) samt leverantörsskulder om GBP 42,598 (2017: GBP 39,744).

Kassaflöde
Kassaflödet för perioden uppgick till GBP 1,059 (2017: GBP-1,973)

 

Delårsrapport_RidercamAB_1JAN-30SEPT-2018

InterimReport_RidercamSystems_1JAN-30SEPT-2018

 

För mer information kontakta:

 

Denna information är sådan information som Ridercam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Nils Stiernstedts försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 13.30 CET.

 

 

KORT OM BOLAGET

Ridercam AB tillhandahåller världsledande videoteknologi för inspelning och distribution av upplevelser från nöjesparkernas mest utmanande åkattraktioner, förstärkt med åskådarupplevelser från arenaunderhållning såsom sport och musikevenemang, genom en robust kamerateknik och en digital systemlösning som omfattar marknadsföring, försäljning och distribution. Bolagets unika digitala videosystem levererar minnen i full HD upplösning direkt till parkgästernas mobiltelefon eller email. Bolaget har ansökt om att lista Bolagets aktie på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission. För ytterligare information besök; www.ridercamsystems.com

 

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish